Organisatie

'Nationaal park' is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen. In Nederland waren de Veluwezoom en de Hoge Veluwe de eerste nationale parken. Die zijn in de jaren dertig op particulier initiatief ingesteld. In 1980 is de Nederlandse overheid begonnen met de voorbereidingen van een heel stelsel van nationale parken in Nederland. Op het moment zijn er 20 gebieden die deze status verworven hebben. Deze parken zijn opgericht om de natuur te beschermen en waar mogelijk te ontwikkelen, maar ook om natuurgerichte bezoeker in het gebied welkom te heten.

Het instellen van nationale parken gebeurt vanuit een internationale afspraak om grote natuurgebieden te behouden, waarin één of meer belangrijke ecosystemen voorkomen. Ze zijn ingesteld door de voormalige Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, met instemming van de eigenaren, beheerders en andere betrokken instanties. Nederlandse nationale parken zijn aaneengesloten natuurgebieden van tenminste 1000 hectare (10 km2) met bijzondere natuurwaarden. Zij zijn alle kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is het Nederlandse stelsel van natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones, zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Nationale parken zijn aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.

Doelstellingen

De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:
• Natuurbehoud en -ontwikkeling
• Natuurgerichte recreatie
• Voorlichting en educatie
• Wetenschappelijk onderzoek

SNP

Om het stelsel van nationale parken te versterken, werken de parken samen om de doelstellingen te bereiken. Deze activiteiten worden gebundeld door het SNP, Samenwerkingsverband Nationale Parken. 

print